Polskie tłumaczenia są głównie przygotowywane przez Damiana Szczepanika

Tłumaczenia dotyczą trzech obszarów:

Aby zgłosić poprawkę lub uzupełnić tłumaczenie:

  1. Pobrać źródła Jenkinsa i zbudować je
  2. Uruchomić lokalnie Jenkinsa i odszukać napis, któremu brakuje tłumaczenia
  3. Odszukać ten napis w kodzie źródłowym
    1. Można wymusić zmianę tłumaczenia w przeglądarce i zlokalizować tłumaczenie innego języka
    2. Użyć narzędzia translation-tool.pl, które wspiera tłumaczenia
  4. Wprowadzić tłumaczenie
  5. Zbudować i uruchomić ponownie Jenkinsa i sprawdzić, czy zmiana została wprowadzona w dobrym miejscu
  6. Przygotować pull request do projektu na githubie