Due to some maintenance issues, this service has been switched in read-only mode, you can find more information about the why

and how to migrate your plugin documentation in this blogpost

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Polskie tłumaczenia są głównie przygotowywane przez Damiana Szczepanika

Tłumaczenia dotyczą trzech obszarów:

 • pliki properties zawierające tłumaczenia
 • pliki jelly zawierające layout kontrolek i elementów widocznych na stronach
 • plików HTML (pojedyncze pliki)

Aby zgłosić poprawkę lub uzupełnić tłumaczenie:

 1. Pobrać źródła Jenkinsa i zbudować je
 2. Uruchomić lokalnie Jenkinsa i odszukać napis, któremu brakuje tłumaczenia
 3. Odszukać ten napis w kodzie źródłowym
  1. Można wymusić zmianę tłumaczenia w przeglądarce i zlokalizować tłumaczenie innego języka
  2. Użyć narzędzia translation-tool.pl, które wspiera tłumaczenia
 4. Wprowadzić tłumaczenie
 5. Zbudować i uruchomić ponownie Jenkinsa i sprawdzić, czy zmiana została wprowadzona w dobrym miejscu
 6. Przygotować pull request do projektu na githubie
 • No labels